Tanıtım Filmi Resim Galerisi Nasıl Gidilir? Video Galeri İlim İrfan Sohbetleri İletişim Formu

Hz.Pir Şeyh Şa'ban-I Veli

Halvetiye tarikatı, Şabaniye kolunun kurucusu, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli 1481 yılında Kastamonu ili, Taşköprü ilçesinde dünyaya gelmiştir. (Günümüzde doğum yeri,  Hanönü ilçesi’ ne 8 km. uzaklıkta Yukarı Çakırçayı köyü olarak bilimsel araştırmalar sonucu kesinleştirilmiş olup bu köyün adı, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı’nın ve Hanönü Belediye Başkanlığının gayretleriyle, Şeyh Şaban-ı Veli köyü olarak İl Genel Meclisinden geçmiştir. İnşallah en kısa zamanda tescil işlemleri de tamamlanacaktır.)Hz. Pir Şeyh Şaban-i Veli, dünyaya gelmeden babasını, henüz 3 yaşlarında annesini kaybetmiştir.
Hayırsever bir hanım, Şaban Efendiyi himayesine alarak onun tahsil yapmasına yardımcı olmuştur. İlk tahsilin ardından, devrin eğitim ve ilim merkezi olan İstanbul’daki, Fatih Sahnı Semen Medreselerinde eğitimini tamamlamıştır. Dersiam olarak belirli bir dönem İstanbul’da hizmet vermiştir.

Manevi bir işaretin ardından memleketi olan Kastamonu’ya dönerken, methini duyduğu, zamanın büyük ulemalarından Halveti Şeyhi Hayrettin Tokadi Hazretlerini (K.S), Bolu’daki dergâhında ziyaret etmiştir(1508). Bu ziyaret esnasında aralarında oluşan manevi muhabbet sonucu, dergâhta tam on iki yıl kalarak hizmet etmiş ve Hayrettin Tokadi Hazretlerinden ders alarak tasavvuf ilminde olgunluğa erişmiştir.

Devamını Oku

"Bu Şa’bân-ı Velîdir ki, Muktedâ-yı feyz ü irfânın. Huzûr-ı Pîre yüz sür, İ’tilâ ister ise vicdânın." (Süleyman Nazif)